Voice Reader Home 15: Sesleri deneyin

Mesaj?n?z? girin ve seçili dil ve sesi dinleyin.

Demo

Dil seçin


Ses seçin


Mesaj?n?z? girin (maks. 250 karakter)


Lütfen play a tekrar t?klay?n!

Bilgisayar?n?zda Voice Recorder’? s?n?rs?z kullanmak için ?imdi sipari? verin:

Voice Reader Home 15

Do?al seslerle Ses Aktar?m?. Herhangi bir metini sese dönü?türür: word belgeleri, e-postalar, PDF. Do?rudan bilgisayar?n?zdan dinlemek ya da örn. arabada, otobüste, trende veya uçakta giderken mobil kullan?m için. Ses dosyalar? .mp3 veya .wav olarak kaydedilebilir

€ 49,00 (Ses ba??na)
Cart_put ?imdi sat?n al

Kullan?m kurallar?

Linguatec’in sundu?u bu sanal hizmet sadece Linguatec Voice Reader’in gösterimini amaçlamaktad?r. Bu sayfa ticari olarak ya da örn. sat?? promosyonlar? gibi ticari amaçlar için kullan?lamaz. Hizmetleri ticari amaç veya herhangi bir ticari uygulamada için kullanmak istiyorsan?z, ya da Linguatec Voice Reader’i kullanmaya ilgi duyuyorsan?z lütfen ileti?im formu arac?l???yla ileti?ime geçin.

?imdi sipari? verin:

Voice Reader Home 15

Do?al seslerle Ses Aktar?m?. 67 sesler bulunur.

€ 49,00
Cart_put ?imdi sat?n al

 michael kors handtasche