Voice Reader Home 15: Hlasový test

Zadejte sv?j text a poslouchejte vybraný jazyk a hlas.

Demo

Vyberte jazyk


Vyberte hlas


Zadejte sv?j text (max. 250 znak?)


Prosím klikn?te znova play !

Objednejte te? pro neomezené použití Voice Readeru na vašem po?íta?i:

Voice Reader Home 15

Hlasový výstup s p?irozen? zn?jícími hlasy. Konvertuje jakýkoliv text na audio: dokumenty Word, e-maily, soubory PDF. Pro p?ímý poslech na vašem po?íta?i nebo mobilním za?ízení b?hem nap?. p?i cestování v aut?, autobuse, vlaku nebo letadle. Zvukové soubory mohou být uloženy ve formátu .mp3 nebo .wav.

€ 49,00 (hlasu)
Cart_put Kupte nyní

Podmínky použití

Tato online služba poskytovaná spole?ností Linguatec je ur?ena výhradn? pro demonstraci Linguatec Voice Readeru. Tato stránka nemusí být použita komer?n? nebo pro komer?ní ú?ely, nap?. podporu prodeje. Pokud si p?ejete používat služby komer?n? nebo pro jakékoliv jiné obchodní aplikace, nebo pokud máte zájem používat Voice Reader spole?nosti Linguatec, prosím kontaktujte nás p?es kontaktní formulá?.

Objednejte si nyní:

Voice Reader Home 15

Text k mluvení s p?irozen? zn?jícími hlasy. Dostupný v 67 hlasech.

€ 49,00
Cart_put Kupte nyní

 michael kors handtasche